Medlemsregistrering

By | 1. november 2017

Norges idrettsforbund har strammet inn kravene til medlemsregister. Vi må heretter ha et elektronisk medlemsregister som viser at alle medlemmer er «ekte» og at de har betalt medlemsavgift. Dette medlemsregisteret vil være grunnlaget for beregning av pengestøtte fra Idrettsforbundet.

Vi trenger informasjon fra deg hvis du ønsker å være registrert som medlem av Kleive idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at alle som trener på trimrommet også må betale medlemsavgift (denne har tidligere vært inkludert i treningsavgiften, men dette er ikke lenger lov). Endringen gjelder ved neste fornyelse av treningsavgiften. Selv om du har betalt treningsavgift for vinteren 2017-2018 er det viktig at du registrere deg som medlem nå. Det innføres også nytt system for fakturering av treningsavgift, det er derfor til stor nytte at vi snarest får oppdatert kontaktinformasjon.

Vi foretrekker at dere oppretter brukerprofil på MinIdrett både for foresatte og barn. Deretter må brukerprofilen søke om medlemsskap i Kleive IL. Her er link til registrering på MinIdrett: https://mi.nif.no/. Hjelset Fram har laget en fin veiledning til hvordan du registrerer deg: Veiledning MinIdrett

Medlemsregistrering – skjema

Husk at dette også må fylles ut for hvert barn. Oppgi også hvilken av foresatte som skal stå som fakturamottaker på medlemsavgiften.

Takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
Kleive IL