Gruppetimer

PGA Covid-19 er det redusert aktivitet. Begrensninger på antall medlemmer samtidig er nå 9 stk

Vi tilbyr gruppetrening på Kleivehallen (treningsrom på baksiden):

Aktiviteter trimrom

Spinning:

Mandag kl 19:00 Spinning /styrke. Starter med ca 55 min. intervall spinning avslutter med kjernemuskel trening ca 20-30 min

Onsdag kl 18:00 Styrke /spinning. Starter med sirkeltrening ca 30 min avslutter med intervall spinning ca 55 min

Torsdag 19:30 Spinning ca 50 min trappeintervall / intervall spinning

Tabbata:

Mandag kl 19:00

Step/Styrke:

Onsdag kl 19:30

 

Det er en egen gruppe på Facebook for påmelding og informasjon http://www.facebook.com

Facebookgruppen brukes for Tabbata og Step, for Spinning brukes appen Spond: https://spond.com

Se menyen Prisliste for prisliste.