Trimrom

PGA Covid-19 er det redusert aktivitet. Begrensninger på antall medlemmer samtidig er nå 9 stk

I Kleivehallen har Kleive IL et godt utstyrt trimrom som alle med treningskort kan benytte. Etter samtykke og avtale med foresatte kan man trene alene fra det året man fyller 15 år.

Ved spørsmål kan Kim Istad.