Årsmøte 10. mars kl 19

By | 22. februar 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10. MARS 2021

KL 19:00 KLEIVE HALLEN / TEAMS

 

Vi kaller inn til årsmøte for 2020. Da situasjon med smitte i området kan forandre seg raskt ønsker vi påmelding til årsmøte for å vite hvordan vi skal planlegge gjennomføringen. Vi håper det er mulig med ett fysisk møte der de som eventuelt ønsker deltagelse via Teams får mulighet til det. Hvis situasjonen tilsier det, blir møtet i sin helhet gjennomført digitalt på Teams.

Påmelding og saker som ønskes tas opp sendes til kleiveil@gmail.com 

 

 1 Godkjenne de stemmeberettigede

 2 Velge dirigent(er)

 3 Velge protokollfører(e) 

 4 Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

 5 Godkjenne innkallingen

 6 Godkjenne saklisten

 7 Årsmelding

 8 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 9 Behandle forslag og saker

10 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

11 Vedta idrettslagets budsjett

12 Valg

 

Velkommen

 

Styret