Idrettsskolen 2013

By | 17. september 2013

Svømmeopplæring, aldersgruppe 4 – 9 år (til og med 4. klasse).
– torsdag 26. september kl. 17.30 – 19.30. Bassenget, Br. Midthaug.
– torsdag 2. oktober kl. 17.30 – 19.30. Bassenget, Br. Midthaug.

Dette er et tilbud om svømmeopplæring der målet er å lære barna hensiktmessige svømmeteknikker. Barna blir delt inn i grupper på 9 – 12 barn i hver gruppe. Tidspunkt for de ulike gruppene blir bestemt etter at påmeldingen er ferdig. Dette vil foresatte få melding om. Svømmeopplæringen vil fortsette etter høstferien. Det kommer egen plan på dette.

Spørsmål om svømming besvares av Gerd Marit Alseth på tlf. 979 76 081.

Orientering, aldersgruppe 10 – 12 år (5. – 7. klasse).
– torsdag 26. september kl. 18.00 – 19.00. Oppmøte ved Kleivvatnet.
– torsdag 2. oktober kl. 17.30 – 19.30. Oppmøte på Åbakken. Klikk her for å se kart.

Spørsmål om orientering besvares av Per Inge Netland, tlf. 974 03 710.

Idrettsskolen etter høstferien
Program for aktivitetene etter høstferien kommer senere, men vi kan love et variert og spennende program. Vi ber om at alle som ønsker å delta på idrettsskolen melder seg på nå, selv om det ikke er aktuelt å delta før etter høstferien.

Spørsmål om idrettsskolen besvares av Per Inge Netland, tlf. 974 03 710.

Pris
Idrettsskolen koster kr. 200,- for ett barn (kr. 100,- i tillegg for hvert søsken).
Kontonr. 9650.46.56109. Oppgi navn på barnet. Betales innen 14. oktober.

Påmelding
Send e-post til kleiveil@gmail.com innen 22. september. Oppgi barnets navn og fødselsdato, samt foresattes navn og mobilnummer.